Nu Voi Avea Un Crăciun Trist (I’ll [Not] Have a Blue Christmas: Reasons to Rejoice and Be Happy This Christmas)

În fiecare an, în perioada care precede sărbătorile de iarnă simțim cum ne încearcă diferite sentimente. De la mijlocul lunii noiembrie până la începutul lui ianuarie, viața noastră se schimbă în mod dramatic – avem parte de un timp plăcut, dar în același timp de stres și de oboseală. Tensiuni în familie, probleme care trebuie rezolvate, dificultăți financiare, așteptări exagerate – nu-i așa că avem suficiente motive pentru a fi deprimați în această perioadă?

Cu toate acestea este posibil să găsim adevărata fericire în timpul zilelor de sărbătoare, chiar și în mijlocul stresului specific perioadei. Aceasta este bucuria reală pe care ne-o oferă Domnul Isus. El este elementul de bază, care stă în centrul Crăciunului.

Să privim la ceea ce îngerul le-a spus păstorilor la nașterea Pruncului Isus: „Vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul” (Luca 2,10). Adjectivul grecesc folosit aici este megas, tradus prin „mare”. Aceasta nu este o veste oarecare, ci vestea cea bună a unei „mega-bucurii”. Este cea mai bună veste care a fost sau va fi adusă vreodată.

Această veste bună reprezintă o bucurie adâncă, permanentă pentru cei care o primesc. Contemporary English Version traduce acest verset după cum urmează: „Vești bune pentru voi, care vă vor face fericiți pe toți.”

În Isaia 52,7 găsim scrise următoarele: „Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea!” Iată așadar că este datoria noastră să le aducem tuturor „vestea cea bună” despre Isus Cristos!

Dacă mesajul pe care îl răspândim și îl prezentăm în timpul Crăciunului, și de asemenea de-a lungul întregului an, nu include și bucuria, atunci contrazicem cuvintele lui Dumnezeu din Isaia 52,7. Evanghelia oferă un schimb. De la păcatul care ne aduce amărăciune la neprihănirea care ne aduce fericirea, dăruită de Domnul Isus Însuși, Evanghelia ne oferă bucuria întrupată, fericirea în chip de Om. Evanghelia este cea care ne poate face fericiți.

În colindul „Veniți cu credință” găsim numeroase expresii ale adevăratei bucurii: „plini de bucurie”; „Îți spunem bun venit în lume”. Bucuria și veselia sunt reacții corecte față de Domnul Isus. O Evanghelie care nu este marcată de o bucurie copleșitoare nu mai poate fi numită Evanghelie. O sărbătoare a Crăciunului fără bucuria profundă pe care o dăruiește Dumnezeu este o sărbătoare care nu conține și vestea cea bună despre Isus Cristos.

Cum putem experimenta adevărata fericire în timpul acestor zile de sărbătoare? Ea începe cu frica de Dumnezeu, cu o atitudine corectă față de viață.

Dacă suntem împăcați cu Dumnezeu și înțelegem corect învățătura biblică despre noua creație a cerului și a pământului, avem siguranța că vom beneficia pe vecie de fericirea deplină. Această bucurie va fi desăvârșită în noul cer și pe noul pământ.

Din diferite motive, Crăciunul poate fi o perioadă dificilă pentru mulți oameni. Totuși, Dumnezeu Își mângâie poporul în suferință spunând: „Iată, Eu fac ceruri noi și un pământ nou” (Isaia 65,17). Care ar trebui să fie reacția noastră la această făgăduință? Dumnezeu folosește cuvinte pătrunse de bucurie pentru a-Și descrie pământul, un loc în care poporul Lui va simți bucuria împreună cu El:

„Vă veți bucura și vă veți înveseli pe vecie pentru cele ce voi face, căci voi preface Ierusalimul în veselie și pe poporul lui în bucurie. Eu Însumi Mă voi înveseli asupra Ierusalimului și mă voi bucura de poporul Meu; nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul țipetelor” (Isaia 65,18–19).

Veșnicia care ne așteaptă ar trebui să ne definească viața. Ar trebui ca zilnic să adăugăm experiențelor noastre un avans la bucuriile veșniciei, îndreptându-ne atenția asupra lui Cristos și așteptând cerul care este pregătit pentru noi.

Aceeași perspectivă a veșniciei ne va ajuta să ne corectăm așteptările pentru viața sub blestem, în special în timpul zilelor de sărbătoare. Punctul de vedere biblic este extrem de optimist și fericit, dar el recunoaște și realitatea actuală a unei lumi căzute.

Dacă ne domolim așteptările și renunțăm să mai credem că aici totul trebuie să se desfășoare așa cum ne închipuim noi, și în schimb ne creștem așteptările cu privire la viața veșnică, putem avea parte astăzi de adevărata fericire. Dacă ne gândim la judecata pe care de fapt o meritam, atunci orice bucurie, fie mare sau mică, este un dar nemeritat, este harul lui Dumnezeu. Dacă avem astăzi parte de fericire, suntem recunoscători; dar dacă nu avem, putem ști că fericirea noastră va fi într-o zi deplină și fără sfârșit.

Dumnezeu nu spune că nu va trebui să trecem niciodată prin necazuri și suferință. El chiar ne-a anunțat clar că aceasta se va întâmpla (vezi Ioan 16,33). Nu ar trebui să ne lăsăm surprinși când ne confruntăm cu dificultăți, chiar dacă ele apar și în perioade de sărbătoare. Fie că este ceva neimportant, ca o friptură arsă prea tare, fie că este ceva copleșitor, cum ar fi pierderea cuiva drag, Dumnezeu ne spune: „Preaiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi” (1 Petru 4,12). Dacă credem că Dumnezeu ne va face viața simplă, așteptările noastre sunt nebiblice.

Ca și creștini vom fi salvați de chinul veșnic. Încă de acum, Dumnezeu vrea să ne dea să gustăm din viața în prezența Sa, unde bucuriile sunt nespuse și desfătările veșnice (vezi Psalmul 16,11). Aceasta este făgăduința Lui. Ce timp ar fi mai potrivit pentru a ne concentra asupra vieții în prezența lui Dumnezeu decât perioada Crăciunului?

Perspectiva noastră se schimbă când ne amintim că încercările noastre au trecut pe lângă Tatăl, pe lângă Dumnezeul care știe totul. El domnește peste tot și, în suveranitatea Lui, face ca totul să fie spre binele nostru: „De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său” (Rom. 8,28).

Cu cât creștem mai mult în înțelegerea harului suveran al lui Dumnezeu și a dragostei Lui credincioase, cu atât mai fericiți vom fi. Noi nu avem un Dumnezeu atotputernic, Căruia totul Îi este indiferent, nici un Dumnezeu milos care nu are puterea să facă binele. Noi Îi slujim unui Creator care ne iubește și domnește suveran asupra întregului univers.

Toate împrejurările prin care trecem au un rol în viața noastră. Relațiile frânte ne pot apăsa mai tare în timpul Crăciunului decât în mod normal. Așteptările cu privire la cadourile pe care le dăm sau le primim ne pot cauza anxietate. Compararea cu alții, cu modul în care sărbătoresc ei Crăciunul ne poate întrista, în special atunci când ne simțim excluși. Toate circumstanțele mai sus amintite nu sunt altceva decât ocazii potrivite pentru a crește în viața de credință. În cele din urmă, ele sunt doar spre binele nostru. Când dificultățile amenință să ne copleșească, ele ne amintesc să privim spre Stânca și Izbăvitorul nostru (vezi Psalmul 19,14). Să nu uităm acest adevăr: „Bucuria Domnului va fi tăria voastră” (Neem. 8,10).

Aceasta este o veste încurajatoare și pentru cei care se simt singuri în timpul zilelor de sărbătoare și care își doresc ca viața lor să fie mai plină. Chiar dacă nu avem în apropiere mulți prieteni și multe persoane iubite, Cristos ne-a promis că va fi întotdeauna cu noi (vezi Matei 28,20) și că nu ne va părăsi niciodată (vezi Evrei 13,5).

Putem să ne controlăm gândurile și modul de a privi lucrurile. Nu trebuie să ne gândim la noi înșine ca la niște ființe complet neajutorate. Apostolul Pavel a spus: „Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească” (Fil. 4,8). Lucrul acesta nu se întâmplă automat, dar dacă am dobândit odată obișnuința și ne-am bucurat de răsplata Domnului nostru, ne îndreptăm instinctiv gândurile spre ceea ce ne face fericiți în El.

Sunt mulți care spun că a fi fericit este de fapt o decizie. Nu este întotdeauna ușor să alegi bucuria în Cristos. Nu putem dobândi fericirea doar lucrând din greu la a ne crea gânduri și dispoziții bune. Mai degrabă, ea este o primire cu recunoștință a harului și a bucuriei lui Dumnezeu.

Domnul nostru ne dăruiește tot ceea ce avem nevoie pentru a fi fericiți și ne dă posibilitatea ca, prin Duhul Lui, să credem și să ascultăm de El. În același timp, Domnul lasă în seama noastră să avem perspectiva corectă și să luăm decizii care au drept consecință fericirea noastră. De asemenea, El ne cheamă să lucrăm împreună cu El în mod sincer, iar aceasta implică să ne încredem în puterea și îndurarea Lui (vezi Fil. 2,12–13).

Când abordăm viața într-o atitudine de recunoștință, putem vedea câte motive de bucurie avem. Dumnezeu ne oferă sute de posibilități pentru a fi recunoscători în fiecare oră. Haideți să Îl rugăm să ne deschidă ochii, în special în această perioadă care ar trebui să fie una fericită, deoarece sărbătorim nașterea lui Isus Cristos! Dacă ne disciplinăm pentru a fi recunoscători, aceasta Îi aduce laudă lui Dumnezeu și nouă mai multă bucurie în inimă. Când viața este grea, putem fi recunoscători că Dumnezeu este cu noi și face ca toate lucrurile să meargă spre binele nostru.

Indiferent de situația în care ne aflăm cu ocazia acestui Crăciun, fericirea poate fi găsită în recunoștința față de grija lui Dumnezeu și în încercarea de a-I sluji Lui și a-i ajuta pe alții: „Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă, ci, în smerenie, fiecare să îl privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora” (Fil. 2,3–4).

Bucuria vine în același mod natural în care rodul crește într-un pom. Dacă pomul primește suficientă lumină de la soare și apă, iar solul este fertil, atunci el produce în mod natural roade. La fel este și bucuria despre care vorbește textul din Galateni 5,22 – rodul supranatural al Duhului care locuiește în copiii lui Dumnezeu. Trebuie să ne înrădăcinăm în pământul rodnic al Cuvântului lui Dumnezeu, să absorbim apa vie a lui Dumnezeu și a bisericii Sale și să ne încălzim în lumina strălucitoare a harului Său. Atunci fericirea noastră va veni ca o bucurie pe care a făcut-o posibilă Dumnezeul nostru, care S-a făcut Om, a suferit, a murit și a înviat, astfel încât noi să putem avea parte tot timpul de bucurii considerabile. Vom avea parte de o fericire fără sfârșit în patria noastră veșnică.

Randy Alcorn


I’ll [Not] Have a Blue Christmas: Reasons to Rejoice and Be Happy This Christmas

All of us, for better or for worse, experience the holidays each year. From mid-November to early January, our lives change, bringing many delightful things, but also stress and fatigue. Family tensions (whose house do we go to when?), never-ending to-do lists, financial difficulties, unrealistic expectations—reasons for unhappiness abound.

Is it possible to find genuine happiness during the Christmas season, even in the midst of the pressures? Yes. True happiness—the kind Jesus offers—is at the heart of what Christmas is all about!

Consider the angel’s message to the shepherds at Jesus’ birth: “I bring you good news of great joy that will be for all the people” (Luke 2:10). The Greek adjective translated “great” here is megas—this isn’t just news, but good news of “mega-joy.” It’s the best news there has ever been or ever will be.

What characterizes this good news is deep, everlasting joy for those who receive it. The Contemporary English Version renders the verse this way: “good news for you, which will make everyone happy.”

Isaiah 52:7 says, “How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who publishes peace, who brings good news of happiness” (ESV). Here God tells us directly that our mission is bringing everyone the “good news of happiness” about Jesus. . 

If the message we share and model at Christmastime and all year long doesn’t include happiness, then it contradicts God’s direct words in Isaiah 52:7. The gospel offers an exchange of misery-generating sin for happiness-giving righteousness provided by Jesus himself—joy incarnate, happiness in human flesh. The gospel is happy-making!

Each stanza of “O Come All Ye faithful” contains sentiments of true happiness: “joyful and triumphant,” “sing in exultation,” “born this happy morning.” Joy, exultation, and happiness are proper responses to Jesus. A gospel not characterized by overwhelming gladness isn’t the gospel. A Christmas without a deep, God-given happiness isn’t reflecting the good news of Jesus.

So how do we experience true happiness during this season? It starts with a godly perspective, a right way of looking at life.

An Eternal Perspective

A reconciled relationship with God, coupled with an understanding of the biblical teaching of a resurrected Heaven and Earth, assures us utter happiness will be ours forever. This happiness will be fully realized in the promised culmination of God’s redemptive plan, in the New Heaven and New Earth.

For various reasons, Christmas can be a difficult season for many people. Yet God comforts his people in suffering, saying, “Look, I am ready to create new heavens and a new earth!” (Isaiah 65:17, NET). What should be our response to this promise? God uses joy-drenched words to describe this New Earth, a place where his people will bring happiness not only to each other but also to him:

Be happy and rejoice forevermore over what I am about to create! For look, I am ready to create Jerusalem to be a source of joy, and her people to be a source of happiness. Jerusalem will bring me joy, and my people will bring me happiness. The sound of weeping or cries of sorrow will never be heard in her again.  Isaiah 65:18-19, NET

The forever that awaits us should color our lives now. We should daily frontload eternity’s joys into our present experience by focusing on Christ and anticipating the Heaven that awaits us.

Right Expectations about Life and Suffering

This same eternal perspective will help us adjust our expectations about life under the Curse, especially during the holidays. A biblical worldview is supremely optimistic and joyful, but it also recognizes the present reality of a fallen world.

By lowering our expectations that all should go our way presently, and raising our expectations of eternal life, we can experience true happiness now. Considering the judgment we deserve, every happiness, small or large, is an undeserved gift—the grace of God. When we experience happiness now, we’re grateful; when we don’t, we know someday our happiness will be complete and never-ending. 

God doesn’t say we’ll never have hardship or suffering—he specifically promises we will (John 16:33). We’re not to be surprised when we face difficulties, even around Christmastime. Whether it’s something as insignificant as a burnt turkey or as overwhelming as the loss of a loved one, God tells us: “Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you” (1 Peter 4:12). If we expect God to make our lives easy, our expectations are unbiblical.

As Christians, we’ll be delivered from eternal suffering. Even now, God will give us happy foretastes of living in his presence where there is fullness of joy and pleasures forevermore (Psalm 16:11). That’s his promise. And what better time to focus on living in his presence than Christmastime?

Our outlook is changed when we remember that our afflictions are Father-filtered by the God who knows all, governs all, and sovereignly weaves all together for our good: “We know that for those who love God all things work together for good, for those who are called according to his purpose” (Romans 8:28).

The more we grow in our understanding of God’s sovereign grace and loyal love, the happier we become. We don’t have an all-powerful God who doesn’t care; neither do we have a caring God who is powerless to make good things happen. We serve a Creator who loves us and is sovereign over the universe, including all evil.

Our circumstances do matter. Broken relationships can be felt more deeply at Christmastime. Expectations about gifts received or given can bring anxiety. Comparing how others celebrate Christmas can bring sadness, especially if we feel left out. But all circumstances are opportunities for growth and our ultimate good. When they threaten to overwhelm us, these difficulties remind us to look to our Rock and Redeemer (Psalm 19:14). Truly, “the joy of the Lord is your strength” (Nehemiah 8:10).

This is also an encouraging message for those who feel lonely around the holidays, and wish their lives weren’t less busy, but more. Even if not many friends and loved ones are nearby, Christ promises he will be with people always (Matthew 28:20), and will never leave or forsake us (Hebrews 13:5).

Acting on the Right Perspective

We can control our thoughts and attitudes. They’re not foreign invaders against which we are helpless.

Paul said, “Fix your thoughts on what is true. . . . Think about things that are excellent and worthy of praise” (Philippians 4:8, NLT). This doesn’t happen automatically. But once we develop the habit and experience its rewards, we instinctively turn our minds to what makes us happy in Christ.

Of course, we should never flippantly say, “Happiness is a choice.” It’s not always easy to choose happiness in Christ. Embracing happiness is not merely working harder to pull up our minds and moods, as we would our bootstraps. Rather, it’s gratefully receiving God’s grace and happiness.

God provides everything we need to be happy, and empowers us through his Spirit to believe in him and obey. At the same time, he leaves it to us to adopt a right perspective and make the choices that result in happiness. God empowers us through his Spirit to believe in him and obey him. He also calls upon us to genuinely cooperate with him, which requires our effort as we draw on his strength and grace (Philippians 2:12-13). 

Happiness from Gratitude Coupled with Humble Service

When life is viewed with a spirit of thankfulness, we’ll see the reasons for happiness that surround us. God gives us hundreds of reasons to be grateful every hour—ask him to open your eyes to them, especially during what should be a joyful season of celebrating Christ’s birth! Developing the discipline of gratitude brings greater praise to God and greater happiness for ourselves. When life’s tough, we can still be grateful that God is with us and that he’s using it for our good.

No matter your circumstances this Christmas, there’s happiness to be found in being grateful for God’s provision, and seeking to serve and help others. “In humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others” (Philippians 2:3-4).

Cultivating Christ-Centered Holiday Happiness

Happiness comes naturally in the same sense that fruit comes naturally from a tree. If the tree gets sufficient sunshine and water, if the ground is nutrient-rich, then yes, it “naturally” produces fruit. Yet the joy spoken of in Galatians 5:22 is also the supernatural fruit of the Spirit who indwells God’s children. We must plant ourselves in the rich soil of God’s Word, soak in the living water of God and his people, and bask in the radiant sunlight of his grace.

Then happiness will come (super)naturally—happiness made possible by our God who became a man, who suffered, died and rose again so we could experience substantial happiness now, as well as ultimate and unending happiness in our eternal home.

Learn more in Randy's book Happiness

This article also appears in the November/December 2015 issue of More to Life magazine.

Photo: Unsplash

Randy Alcorn (@randyalcorn) is the author of over sixty books and the founder and director of Eternal Perspective Ministries