Kızımın Ebeveynliğim Hakkında Bana Hatırladığı Şaşırtıcı Şey (The One Thing My Daughter Remembered Most About My Parenting)

Birkaç yıl önce kızımla (en küçük olan), kilisemizde düzenlenen baba/kız yemeğinde oturuyorduk. Masada olanlardan biri Angela’ya kendisini etkileyen, yaptığım en büyük şeyin ne olduğunu sordu. Ne söyleyeceğini bilmiyordum tabii ama kesinlikle muhteşem bir şey bekliyordum!

Benim için çok etkili sözler olduğu için kızımın paylaştığı şeyleri asla unutmayacağım.

Kızım şöyle dedi: “Bir gün babamın bana sert davrandığını hatırlıyorum. Birkaç dakika sonra odama geldi, ağlayarak onu bağışlamamı rica etti. Bunu hiç unutmuyorum.’

Angela’nin hatırladığı ve ona en büyük etki yaratan şeyin aslında ona karşı yaptığım bir yanlıştı ve ondan bağışlanma istemekti! Bu ne kadar ilginç diye düşündüm. Çocuklarımız için örnek olmak sadece harika ve büyük şeyleri yapmaktan ibaret değildir. Bazen yanlışımızı kabul etmek de onlar için örnek olmaktır.

İşte bu Tanrı’nın lütfudur – başarısızlığımızı bile kurtarabilir! (Eğer fark edip çocuklarımıza itiraf edersek). ‘Özür dilerim, beni bağışla’ demeniz başarısız olmamanızdan daha çok şeyi öğretebilir. Onlara karşı hiçbir zaman başarısız olmadığınızın numarasını yapmaktan çok daha iyidir ve onlara bir şey öğretebilir.

Ne kadar alçaltıcı ve yüreklendirici bir şey! Başarısızlıklarını kabul eden ebeveynler çocuklarının güvenini kaybetmez, aksine onların güvenini kazanırlar.


The One Thing My Daughter Remembered Most About My Parenting

Some years ago, I sat with my daughters at a wonderful father/daughter banquet at our church. Someone at the table asked my youngest daughter, Angela, what I’d done that made the biggest impression on her. I had no idea what she would say, but of course I hoped for something spectacular. :)

I’ll never forget what she shared because it was so powerful to me. She said, “I remember one time when dad was harsh with me. Then a few minutes later he came back into my room, and he cried and asked my forgiveness. I’ve never forgotten that.”

That’s what Angie remembered as having the most impact on her—something I had actually done wrong, and then asked her forgiveness for! I thought, Isn’t that interesting? It shows how being a good example isn’t limited to doing great and magnificent things. Sometimes it’s when we admit we did wrong things.

This is God’s grace—He can redeem even our failures! (Provided we recognize and confess them to our children.) Saying "I'm sorry, please forgive me," may teach your children more than you would have by never failing, and far more than pretending you never fail.

How humbling and also encouraging to know that parents who admit their shortcomings don’t lose their children’s trust. They gain it.


Following are some parenting books I would recommend: Gospel Powered Parenting by Bill P. Farley, Shepherding A Child’s Heart by Ted Tripp (I read Tripp’s book when our girls were young, and I think it’s great), and What the Bible Says about Parenting by John MacArthur.

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Randy Alcorn (@randyalcorn) is the author of over sixty books and the founder and director of Eternal Perspective Ministries