Найкраще життя ще попереду: Нова Земля, наш вічний Дім (Our Best Life Yet to Come: The New Earth, Our Eternal Home)

Автор Ренді Елкорн

Уявіть, що ви належите до команди NASA, яка готується до п’ятирічної місії на Марс. Після тривалого навчання нарешті настає дата запуску. Коли ракета злітає, один із ваших колег-космонавтів запитує: «Що ти знаєш про Марс?»

Уявіть, як ви знизуєте плечима і кажете: «Нічого не знаю. Ми ніколи про це не говорили. Гадаю, ми дізнаємося, коли потрапимо туди». Це немислимо, чи не так? Неможливо уявити, що ваше навчання не включало б детального вивчення Марсу та підготовку до кінцевого пункту призначення. Проте в семінаріях, біблійних школах і церквах по всьому світу дуже мало навчають про наш кінцевий пункт призначення—Нові Небеса і Нову Землю. Нам розповідають, як потрапити на Небеса, і що там набагато краще, ніж у пеклі, але про самі Небеса нас вчать надзвичайно мало.

Чи відрізняються теперішні Небеса від вічних Небес?

Апостол Павло вважає, що нам надзвичайно важливо знати, що відбувається після смерті: «Не хочемо, щоб ви, брати, не знали про померлих, аби не сумували, як інші, котрі не мають надії» (Солунян 4:13).

Люди зазвичай думають, що «Небеса» —це місце, куди потрапляють християни після своєї смерті. Але це визначення заважає зрозуміти важливі біблійні відмінності. Правильним поясненням буде те, що Небеса є головним місцем перебування Бога, де розташований Його трон, звідки Він керує Всесвітом.

Точне місцезнаходження теперішніх Небес—невідоме, але написано, що майбутні Небеса будуть розташовані на Новій Землі, куди зійде Бог, щоб жити зі Своїм народом (Об’явлення 21:3). Теперішні Небеса—це місце переходу між минулим життям віруючих на землі та майбутнім воскреслим життям на Новій Землі.

Життя на Небесах, куди ми потрапляємо після смерті, є «набагато кращим», ніж життя тут, на землі під прокляттям, далеко від буквальної Божої присутності (Филип’ян 1:23). І хоча це чудове місце, теперішні Небеса—це не те місце, для якого ми створені, не те місце, яке Бог обіцяє відновити для нашого вічного життя. Божі діти мають жити як воскреслі істоти на воскреслій Землі.

В Об’явленні 21:1 написано: «І я побачив нове небо і нову землю, оскільки перше небо і перша земля проминули, і моря вже не було». Це стає зрозумілим, коли ми відкидаємо звичну ідею про незмінність Небес. Бог не змінюється, Він незмінний. Але Він чітко каже, що Небеса зміняться. Вони будуть перенесені на Нову Землю.

Якою буде Нова Земля і життя на ній?

В Ефесян 1:10 написано, що Божий план—це «впорядкувати повноти часів, щоб об’єднати в Христі все те, що на небі та що на землі». Так як Бог і людина назавжди будуть об’єднані в Ісусі, так само Небо і Земля назавжди будуть об’єднані в новому фізичному всесвіті, де ми будемо жити як воскреслі люди.

Бог житиме з нами на Новій Землі. Він об'єднає все небесне і земне. «І почув я гучний голос із престолу, що промовляв: Ось Божа оселя з людьми; і Він поселиться з ними, і вони будуть Його народом, і сам Бог буде з ними—їхній Бог» (Об’явлення 21:3). Ми будемо жити, правити і служити нашому Господу Ісусу, Який є джерелом нашої радості та щастя.

Це буде найкраще свято—жити у воскреслому тілі на воскреслій Землі у воскреслих дружніх стосунках і насолоджуватися воскреслим Ісусом! Усі люди будуть такими, якими їх створив Бог, і ніхто з нас більше ніколи не буде страждати і не помре.

Люди були створені для того, щоб жити на Землі заради Божої слави. І саме через втілення, смерть і воскресіння Христа оновлені люди можуть жити на оновленій Землі.

Поширеним хибним уявленням щодо вічних Небес є те, що життя у вічності буде незвичним. Це далеко не так. Коли ми чуємо, що на Небесах ми матимемо нове тіло й житимемо на Новій Землі, то саме так ми й повинні розуміти слово «новий»—відновлену та вдосконалену версію нашого звичного тіла, Землі та стосунків.

Як туга за нашим вічним домом впливає на нас зараз?

Петро написав: «Ми чекаємо нових небес і нової землі, в яких проживає праведність», а потім одразу додав: «Тому, улюблені, очікуючи цього, постарайтеся, щоб Він знайшов вас у мирі, чистими і незаплямованими» (2 Петра 3:13-14).

Розуміння того, що ми будемо жити вічно як воскреслі люди на Новій Землі, допомагає нам усвідомити, що кожне рішення, яке ми приймаємо сьогодні, (про особисту святість, ставлення до інших) залишить постійний слід у вічності. Бог все бачить і за всім слідкує. Ісус сказав, що на Небесах Він винагородить нас за вірність Йому, включно з кожною склянкою холодної води, яку ми дали нужденним в Його ім’я (див. Марка 9:41).

Життя на Землі має значення не тому, що це єдине життя, яке в нас є, а саме тому, що це життя не єдине. Воно є тільки початком того життя, яке триватиме без кінця на оновленій Землі. Те, що Бог говорить про наше майбутнє, допомагає нам пояснювати наше минуле і служити Йому в нашому сьогоденні.

Якщо на цій стражденній Землі ви звершуєте своє служіння через силу Христа, то ви привносите присмак Нової Землі, яка вже близько. І доданий присмак майбутнього торкається будь-якої сфери служіння: тренування команди, наставництва молодих людей, косіння газону вдови, захисту ненароджених дітей, служіння по расовому примиренню, організації короткотривалих місіонерських поїздок, пожертвування значної частини свого доходу на місії, чи звичайної роботи в місті.

Ми не повинні забувати переконливий факт того, що ми—громадяни двох царств, які одного дня об’єднаються в одне царство—Нові Небеса і Нову Землю, які будуть нероздільні та під вічним правлінням Христа. На тій Землі ми із задоволенням і вдячністю озиратимемося назад на те, що ми зробили завдяки Божій благодаті.

Те, як ми розуміємо все сьогодні, базується на факті, що на дітей Божих чекає воскресіння. Це означає, що ми ніколи не досягнемо найкращого, бо воно ще попереду! Немає потреби писати списки «Що необхідно встигнути перед смертю», тому що те, що чекає нас на Нових Небесах і на Новій Землі, буде набагато більш захоплюючим, ніж те, що ми переживаємо у теперішньому житті. Саме тоді, коли ми думаємо, що «краще вже не буде»… саме це і станеться.

 

Our Best Life Yet to Come: The New Earth, Our Eternal Home

By Randy Alcorn

Imagine you’re part of a NASA team preparing for a five-year mission to Mars. After a period of extensive training, the launch date finally arrives. As the rocket lifts off, one of your fellow astronauts asks, “What do you know about Mars?”

Envision shrugging your shoulders and saying, “Nothing. We never talked about it. I guess we’ll find out when we get there.” It’s unthinkable, isn’t it? It’s inconceivable that your training wouldn’t have included extensive study of and preparation for your ultimate destination. Yet in seminaries, Bible schools, and churches around the world, there's very little teaching about our ultimate destination: the New Heavens and New Earth. We’re told how to get to Heaven, and that it’s a better destination than Hell, but we’re taught remarkably little about Heaven itself.

Are the Present Heaven and the Eternal Heaven Different?

The apostle Paul considered it vital for us to know what happens when we die: “Dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to the believers who have died” (1 Thessalonians 4:13, NLT).

People usually think of “Heaven” as the place Christians go when they die. But this keeps us from understanding important biblical distinctions. A better definition explains that Heaven is God’s central dwelling place, the location of his throne from where he rules the universe.

The exact location of the present Heaven is unknown, but we’re told the future Heaven will be located on the New Earth, where God will come down to live with his people (Revelation 21:3). The present Heaven is a place of transition between believers’ past lives on Earth and future resurrection lives on the New Earth.

Life in the Heaven we go to when we die is “far better” than living here on Earth under the Curse, away from the direct presence of God (Philippians 1:23). But although it will be a wonderful place, the present Heaven is not the place we’re made for, the place God promises to refashion for us to live in forever. God’s children are destined for life as resurrected beings on a resurrected Earth.

Revelation 21:1 says, “Then I saw a new heaven and a new earth, for the old heaven and the old earth had disappeared.” Once we abandon our assumption that Heaven cannot change, it all makes sense. God doesn’t change; he’s immutable. But God clearly says that Heaven will change. It will eventually be relocated to the New Earth.

What Will the New Earth and Life There Be Like?

Ephesians 1:10 says that God’s plan is “to unite all things in him, things in heaven and things on earth.” Just as God and man will be forever united in Jesus, so Heaven and Earth will forever be united in the new physical universe, where we’ll live as resurrected people.

God will live with us on the New Earth. That will bring all things in Heaven and on Earth together. “And I heard a loud voice from the throne saying, ‘Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God’” (Revelation 21:3). We’ll live and rule and serve with our Lord Jesus, the source of all joy and happiness.

To be in resurrected bodies on a resurrected Earth in resurrected friendships, enjoying a resurrected culture with the resurrected Jesus—now that will be the ultimate party! Everybody will be who God made them to be—and none of us will ever suffer or die again.

Mankind was designed to live on the Earth to God’s glory. That’s exactly what Christ’s incarnation, death and resurrection secured—a renewed humanity upon a renewed Earth.

A common misunderstanding about the eternal Heaven is that it will be unfamiliar. But that couldn’t be further from the truth. When we hear that in Heaven we’ll have new bodies and live on a New Earth, this is how we should understand the word new—a restored and perfected version of our familiar bodies and our familiar Earth and our familiar relationships.

How Does Longing for Our Eternal Home Affect Us Now?

After saying “we are looking forward to a New Heaven and a New Earth, the home of righteousness,” Peter immediately adds, “So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless and at peace with him” (2 Pet. 3:13-14).

Knowing we’ll live forever as resurrected people on a New Earth helps us realize that the choices we make today, including choices of personal holiness—and how we act toward others—will make an indelible mark on eternity. God is watching. He’s keeping track. Jesus said that in Heaven He’ll reward us for acts of faithfulness to Him, right down to every cup of cold water we’ve given to the needy in His name (see Mark 9:41).

Life on Earth matters, not because it’s the only life we have, but precisely because it isn’t—it’s the beginning of a life that will continue without end on a renewed Earth. What God says about our future enables us to interpret our past and serve Him in our present.

Whether it’s coaching a team, mentoring young people, mowing a widow’s lawn, standing up for unborn children, working for racial reconciliation, going on short-term missions trips, or giving a large portion of your income to missions or inner-city work—If you’re doing it through Christ’s power you’re bringing a foretaste of the coming New Earth to this current, hurting Earth.

We shouldn’t forget the compelling reality that we’re citizens of two realms, which will one day be consolidated into one—a New Heaven and a New Earth, indivisible and under the eternal rule of Christ. On that Earth, we’ll look back with satisfaction and gratitude at the difference, by God’s grace, we were able to make on this Earth.

Our perspective today is informed by the reality that resurrection awaits God’s children. This means we’ll never pass our peaks. The best is yet to come! No need for bucket lists, because the adventures awaiting us in the New Heavens and on the New Earth will far exceed the greatest thrills of this life. Right when we think “it can’t get any better than this”…it will.

Photo by Raphael Rychetsky on Unsplash

Randy Alcorn (@randyalcorn) is the author of over sixty books and the founder and director of Eternal Perspective Ministries