Qanoatlanish va Har Bir Vaziyatda Xudoga Ishona Olishni O’rganish (Learning to Be Content and Trust God in Any Circumstances)

Hayotimizning har bir bosqichi o’zining murakkabliklari va yutuqlari bilan turlichadir. Qanoatlanish bu bizning hozirgi holatimizdagi Xudoning maqsadlariga ishonishdir. Ko’pchiligimiz bir necha oydan keyin yoki hatto ertaga qayerda bo’lishimiz yoki nima qilishimizni bilmaymiz.

Qanoat qilishni o’rganish kerak. Xudo bizning murabbiyimiz hamda qanoatimiz manbaidir. “Har qanday sharoitda va har yerda ham to’q bo’lish, ham och qolish, mo’l-ko’lchiligu muhtojlikda yashash sirlarini o’rganganman. Men tanqislikda ham, mo’l ko’lchilikda ham qanday hayot kechirishni bilaman. Menga kuch-quvvat beradigan Iso Masihning madadi bilan har narsani qila olaman” (Filippiliklarga 4:12-13).

Pavlus bu maktubni yozganida qamoqxonada edi va nohaq qamalgan bo’lsada, uning  bu holatdan ham qanoatlanayotganini yozishi uning butun kuch manbai bo’lgan Qudratli Xudoga qay darajada ishonganini ko’rsatadi.

Shotlandiyalik ilohiyatshunos Sinkler Ferguson “Masihiy qanoat qilish yagona Xudogagina tegishli bo’lish ishtagi va U belgilagan joyda, istagan vaqtda va Uning boshqaruvi ostida to’liq Uning ixtiyorida bo’lishdir.”

O’tgan yili mening ayolim Nensi rak kasalligidan davolanayotgan paytda qanoatlanishimiz uchun Isoga qarashimizga to’g’ri keldi. Ba’zida biz 100% qanoatlana oldik. Lekin ba’zida biz bunga faqat 50%gina erishdik. Lekin har qanday vaqtda siz yoki men nimani his qilishimdan qat’iy nazar, Xudo 100% hamma narsani nazorat qiladi, U ishonchli va sevuvchidir. 

Biz bu nimaligini bilmasak ham, Unga ishonib U qilayotgan ishga qanoat qilaylik. Bu imondir.

“Solih inson imon tufayli hayotga ega bo’ladi” (Rimliklarga 1:17).

“Biz ko’zga ko’rinadigan narsalarga emas, balki imonimizga tayanib hayot kechiramiz” (2-Korinfliklarga 5:7).


Learning to Be Content and Trust God in Any Circumstances


Each phase of life is different, with its own challenges but also its own rewards. The way to contentment is to trust God’s purposes in our present circumstances. For many of us, there’s major uncertainty about where we will be or what we will be doing a few months from now or even tomorrow.

Contentment must be learned. God is our teacher and source of contentment: “I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through him who gives me strength” (Philippians 4:12-13).

Paul wrote this from jail, and that he could say he was content in unjust imprisonment and without many material goods tells you something about his trust in the all-powerful God who was his source of strength.

Scottish theologian Sinclair Ferguson writes, “Christian contentment…is the direct fruit of having no higher ambition than to belong to the Lord and to be totally at His disposal in the place He appoints, at the time He chooses, with the provision He is pleased to make.”

When my wife Nanci was going through cancer treatments last year, we had to purposely look to King Jesus for contentment. In some moments we felt 100% content. Then in other moments we were fortunate to feel 50%, if that. But regardless of what I feel in any moment, or what you feel, God is 100% in control, trustworthy, and loving.

May we trust Him and be content with what He’s doing, even when we don’t know what that is. That’s faith.

“The righteous shall live by faith” (Romans 1:17).

“We walk by faith, not by sight” (2 Corinthians 5:7).

Browse more resources on the topic of trials and suffering, and see Randy’s related books, including If God Is Good.

Photo by Tim Mossholder on Unsplash

Randy Alcorn (@randyalcorn) is the author of over sixty books and the founder and director of Eternal Perspective Ministries