Amit gyermekeknek a Mennyországról taníthatunk: Válaszok gyermeked kérdéseire (Teaching Children About Heaven: Answering Your Child’s Questions)

Dávid ezt mondta: „Add tudtomra, Uram, életem végét, meddig tart napjaim sora, hadd tudjam meg, milyen múlandó vagyok! … Mint egy lehelet, annyit r minden ember, aki él! (Zsoltárok 39:5-6.).

Képzeld csak el, hogyan száll a lehelleted párája egy hideg napon, ahogy pillanatok alatt eltűnik a levegőben. Itt az élet rövid. Egészen olyan, mint egy pont, amely alig kezdődik már véget is ér, nagyon rövid. Az a pont viszont egy vonalban folytatódik, amely örökké tart. A halál nem egy válaszfal, hanem egy ajtó.

A bölcs szülők felkészítik gyermekeiket szeretteik halálára és a menyország bizonyosságágára mindazok számára, akik Jézusban hittek. Nincs Mennyország Jézus nélkül. Ahhoz, hogy Jézushoz jöhess, meg kell bánnod a bűneidet, és egyedül Jézusba kell vetned a hitedet és abba a megváltásba, melyet a kereszten elvégzett. Hinned kell abban, hogy Ő megment (János ev. 1:12). Ő az egyetlen Út az Atyához és az örök élethez (János ev. 14:6). Ha szeretnéd az Úr Jézusra bízni az életedet higgy Jézusban.

A keresztyének számára azt mondja a Szentírás, hogy meghalni és Krisztussal lenni sokkal jobb, mindennél. (Filippi 1:21). Mégis, sokan gyötrődnek a haláltól való félelem miatt, mert nem értik meg, mit mond a Szentírás mindarról, ami a másik oldalon vár. Ha nem ismered Jézust, akkor megrémiszt a halál. Azonban, sok félelmed feloldódik, ha te és gyermeked valóban ismeritek Jézust, és megértitek, hogy az örökkévalóságot egy csodálatos helyen fogjátok tölteni, amelyet Ő maga készített el a számotokra.

Kérdések a Mennyországról?

Azt mondja a Szentírás, hogy: „az Ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakozik.” (2. Péter 3:13). Sajnos sok gyermek nem tekint várakozással erre, mert nem tanították őket arra, hogy mit mond a Biblia a Mennyországról. Reménység szerint, a következő gyakran feltett kérdésekre adott válaszok segítenek abban, hogy tanítsd gyermeked a Mennyországról.

1.  Lesz-e testünk a Mennyben vagy csak lelkünk lesz és a felhők között lebegünk?

Sok gyermek megkönnyebbül, amikor elmagyarázod nekik, hogy nem leszünk szellemek. Nincs az a gyermek, aki szeretne csak szellemként élni. A Biblia ezt mondja: „Tudjuk, hogy hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában.” (1. János 3:2). Jézus a feltámadása után kijelentette, hogy Ő nem szellem, mert „húsa és csontja van” (Lukács ev. 24:39).

Krisztus feltámadás utáni teste megfelelt a földi életfeltételeknek. Ahogyan Jézus feltámadt, hogy aztán itt a Földön éljen, mi is fel fogunk támadni, hogy a földön éljünk (1. Thesszalónika 4:14; Jelenések 21:1-3). Tanítsd a gyermeked a feltámadás tanaira, az új földről és izgalommal tekint majd a halál utáni életre!

2. Onmagunk leszünk vagy angyalokká válunk?

Az angyalok és az emberi lnyek teljesen különböző teremtmények (Zsidók 2:5-9). Az angyalok mindig angyalok lesznek és az emberek mindig emberek lesznek. A Mennyországba kerülés során jobb emberek leszünk (Róma 8:23) és nem veszítjük el emberi mivoltunkat.

Te önmagad leszel a Mennyországban és én is önmagam leszek. Gondold csak át. A feltámadott Jézus nem lett valaki mássá, ugyanaz a személy maradt, aki feltámadása előtt volt. Amikor János halászott a többi tanítvánnyal, meglátta Jézust a parton és azt mondta „az Úr van ott.” (János ev. 21:7). Tehát, te is felismerheted majd a barátaid, a családod és ők is felismernek majd téged.

3. Nem fogunk unatkozni?

Minden, ami jó, örömteli, élvezhető, felfrissítő Istentől származik. Jézus kreatív, érdekes és számtalan mást mondhatunk róla, csak azt nem, hogy unalmas lenne. A Mennyország tele lesz meglepetésekkel és kalandokkal, ahogyan egyre jobban megismerjük Istent, és felfedezzük az Új Univerzumot.

Isten azt mondja, hogy az Új Földön „az Ő szolgái imádják Őt… és uralkodnak örökkön örökké” (Jelenések 22:3; 5). A szolgák mindig aktívak, mindig van, amit tenniük kell, van ahová menniük kell, és vannak emberek, akikkel találkozniuk kell. Az uralkodók adnak nekik foglalatosságot!

4. Fogunk enni és inni?

Gondolj csak a kedvenc ételedre. Talán, amikor a Mennyországra gondolsz legszívesebben ezt ennéd több ezer éven keresztül. Feltámadás után Jézus enni kért a tanítványaitól, és a szemük láttára evett halat (Lukács 24:41-43). Ő bebizonyította, hogy a feltámadott emberek is képesek enni valódi ételeket. Más igék a Bibliában azt mondják, hogy ünnepi étkezésen leszünk Jézussal az Ő királyságában.

5. Fogunk nevetni a Mennyországban?

Jézus azt ígérte, hogy fogunk: „Boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak…Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a Mennyekben.” (Lukács ev. 6:21;23). A Biblia azt ígéri, hogy Isten letöröl minden könnyet a szemünkről (Jelenések 21:4). A Menny tele lesz örvendezéssel. Gondolod, hogy Isten szokott nevetni? A Biblia azt mondja Istenről, hogy örvendez, szeret, örül, ujjon.

Isten képmására lettünk teremtve, így vannak érzéseink és kifejezzük őket, ahogyan Ő is. Néha szomorúak vagyunk most, azonban a Mennyországban nem lesz semmi, ami elszomorítana. Mind nagyon boldogok leszünk. Sőt játszani is fogunk, mert Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy szeretünk játszani.

6. Lesznek állatok a Mennyben?

A Róma 8 azt mondja, hogy az egész teremtett világ sóhajtozva várja a szabadulását, melyet Isten gyermekeinek feltámadásakor fog megtapasztalni. Mi szenved még a teremtett világban az emberen kívül? – Az állatok. Az idézett rész arról beszél, hogy a megváltás nem csak az emberre terjed ki, hanem az egész föl teljesen újjá lesz. Ez sejteni engedi azt, hogy azok az állatok, amelyek itt éltek és szenvedtek ezen a földön, ugyanazok lesznek, de megújult testben Isten eljövendő földi királyságában. A mi bűneink miatt szenvedtek, így az ő testük is akkor szabadul meg, amikor mi új testet kapunk.

Csak Isten tudja biztosan, mit tervez, azonban mi tudjuk, hogy Isten szeret jó ajándékokat adni a gyermekeinek (Máté ev. 7:9-11). Így, ha örülnél, ha lennének állatok az új földön, Isten valószínűleg megadja.

Higgy Jézusban!

Ha még soha nem hittél Jézusban, mint Megváltódban, de most szeretnél Belé kapaszkodni, mondd el a következő imádságot:

Drága istenem, tudom, hogy bűnös vagyok, szükségem van Rád! Hiszem, hogy Jézus azért halt meg a kereszten és támadt fel, hogy én megismerhesselek Téged és örök életem legyen. Kérlek bocsátsd meg minden bűnömet, elfogadom Tőled az örök élet ajándékát és egyedül téged akarlak követni, mint Uramat. Köszönöm az Új életet, amelyet Krisztusban adtál. Ámen.


Teaching Children About Heaven: Answering Your Child’s Questions

David said, “Lord, reveal to me the end of my life and the number of my days. Let me know how transitory I am...every mortal man is only a vapor” (Psalm 39:4-5).

Picture a single breath escaping your mouth on a cold day and disappearing into the air. Life here is brief. It is like a dot, which begins and ends and is brief. But from that dot proceeds a line that will go on forever. Death is not a wall but a doorway.

Wise parents help prepare their children for the deaths of loved ones and the assurance of Heaven for those who know Jesus. But there is no Heaven without Jesus. To come to Jesus, you must repent of your sins and place your faith in Him and His work on the cross. You must trust Him to save you (John 1:12). He is the only way to come to the Father and have eternal life (John 14:6). (If you would like to trust Jesus as your Savior, see “Place Your Faith in Jesus” on the following page.)

For the Christian, Scripture says it is better by far to die and be with Christ (Philippians 1:21). Yet many labor under the fear of death, largely because they fail to understand what Scripture says is on the other side. If you do not know Jesus, you will be terrified by death. But much of the fear is relieved if you and your child love Jesus and understand that you will spend eternity in a wonderful place He prepared just for you. 

Questions About Heaven

Scripture says, “We wait for new heavens and a new earth, where righteousness will dwell” (2 Peter 3:13). Unfortunately, many children are not looking forward to this because they have not been taught what the Bible says about Heaven. Hopefully, the answers to the following frequently asked questions will help you teach your child about Heaven.

1. Will we have bodies in Heaven, or will we be ghosts, floating in the clouds? Many children are put at ease about Heaven when you explain that we will not be ghosts. No child wants to become a ghost. The Bible says, “We know that when He appears we will be like Him, because we will see Him as He is” (1 John 3:2). Jesus in His resurrected body proclaimed that he was not a ghost but that He had actual “flesh and bones” (Luke 24:39).

Christ’s resurrection body was suited for life on earth. As Jesus was raised to come back to live on earth, we, too, will be raised to come back to live on earth (1 Thessalonians 4:14; Revelation 21:1-3). Teach your child the doctrines of the resurrection and the New Earth, and he will be excited about life after death!

2. Will we still be ourselves, or will we be angels? Angels and human beings are entirely different creatures (Hebrews 2:5-9). Angels will always be angels and people will always be people. Relocation to Heaven includes becoming better humans (Romans 8:23), not nonhumans.

You will be you in Heaven, and I will be me. Think about it. The resurrected Jesus did not become someone else; He remained who He was before His resurrection. When John was fishing with some of the other disciples, he saw Jesus on the seashore and said, “It is the Lord!” (John 21:7). So you will still recognize friends and family, and they will recognize you, too.

3. Won’t Heaven be boring? Everything good, enjoyable, refreshing, and exciting comes from God. Jesus is creative, fascinating, and anything but boring. Heaven is going to be full of surprises and adventures as we learn more about God and explore His new universe.

God says that on the New Earth “His servants will serve Him” and “they will reign forever and ever” (Revelation 22:3,5). Servants are always active with things to do, places to go, and people to see. Rulers of the earth will have plenty to keep them busy!

4. Will we eat and drink? Think about the food you most enjoy. Maybe your idea of Heaven is eating that food for thousands of years. After His resurrection, Jesus asked His disciples for some food and ate a piece of fish in front of them (Luke 24:41-43). He proved that resurrected people can and do eat real food. Other Bible verses say that we will eat at feasts with Jesus in an earthly kingdom.

5. Will we laugh in Heaven? Jesus promised we will. “Blessed are you who weep now, because you will laugh... Rejoice in that day and leap for joy! Take note—your reward is great in heaven” (Luke 6:21,23). The Bible promises God will wipe away all of our tears (Revelation 21:4). Heaven will be full of joy. Do you think God ever laughs? In the Bible, God is said to enjoy, love, laugh, take delight, and rejoice. 

We were made in God’s image, so we have feelings and express them just as God does. We are sometimes sad now, but in Heaven there will not be anything to be sad about. We will all be happy. We will play, because God put into us a love for play. 

6. Will there be animals in Heaven? Romans 8 says the whole creation groans with a longing for the redemption that will be experienced with the resurrection of God’s children. What else in the creation suffers besides people? Animals. The passage shows that redemption is not limited to people, but that the whole earth will be made new. This suggests that some of the animals that lived, suffered, and died on this old earth will be the same ones restored to life in God’s earthly kingdom that is to come. They suffered because of our sin, so their bodies will be freed when we receive our new bodies.

Only God knows for sure what He plans to do. But we know God loves to give good gifts to his children (Matthew 7:9-11). So if it would please you to have animals with you on the New Earth, God will likely do it.

Place Your Faith in Jesus

If you have never trusted Jesus as your Savior and would like to, pray the following prayer:

Dear God, I know that I am a sinner and need You. I believe Jesus died on the cross and rose from the dead so that I can know You and have eternal life. Please forgive me of my sins. I accept Your gift of eternal life and choose to follow You as Lord. Thank You for giving me a new life in Christ. Amen.

Photo by Kateryna Hliznitsova on Unsplash

Randy Alcorn (@randyalcorn) is the author of over sixty books and the founder and director of Eternal Perspective Ministries