Bizim Sorunumuz, Tanrı’nın Çözümü (Our problem, God's Solution)

 Kötülükten nefret eden bir Tanrı’yla nasıl uzlaşabiliriz sorunu, tarihteki en büyük sorundur. Tanrı’yı cennette görmeden önce, bir şeylerin kökten değişmesi gerekir. Bu, şimdiye kadar tasarlanmış en iyi çözümden başkasını gerektirmez.

Bilmemiz gerekenler şunlardır:

1.“Tanrı insanı kendi suretinde yarattı…Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü” (Yaratılış 1:27, 31).

Tanrı insanları, kendisi gibi kişisel ve ilişkisel özelliklere sahip olarak yaratmıştır (Yaratılış 1:26) ve onlarla hoş bir ilişki içinde olmayı arzu etmiştir. Ancak bir şeyler çok ters gitti. Adem ve Havva, Aden Bahçesinde Şeytan’ın tavsiyesine uymaya karar verdiğinde (Yaratılış 3), günah dünyayı zehirledi ve artık hepimiz işleri Tanrı'nın istediği gibi değil, kendi bildiğimiz gibi yapma arzusuyla doğuyoruz.

2.“Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı” (Romalılar 3:23).

İyi ve kutsal olan Tanrı’ya karşı olan günahlarımız bizi O’ndan uzaklaştırdı (Yeşaya 59:2). Tanrı “haksızlığı hoş görmez” (Habakkuk 1:13). Günah sayesinde Tanrı’yla olan ilişkimizi ve beraberinde mutluluğumuzu kaybederiz. Tüm bunların sonucu ölümdür. Ruhsal ölüm, çok gerçek bir yer olan cehennemde, Tanrı’dan ayrı kalmaktır. Fiziksel ölüm, Tanrı ile bir ilişki kurma ve ebedi mahkumiyetten kaçınma fırsatımızın sonunu işaretler (İbraniler 9:27).

3.“Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır” (Romalılar 6:23).

Kendimizi Tanrı'ya teslim etmek için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. O kutsaldır, biz değiliz. Hatta, iyi işlerimizin bile kirli paçavralara benzediğini söyler (bkz. Yeşaya 64:6). Fakat Tanrı bizi o kadar çok sevdi ki, bizi ölümden kurtarmak ve bize yaşam vermek için tamamen Tanrı ve tamamen insan olan Oğlu İsa'yı gönderdi (Yuhanna 3:16). “Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü” (Romalılar 5:8).

İsa günahlarımızın bedelini ödemek için çarmıha gerildi. Kendimiz için yapamadığımızı O bizim için yaptı. İsa bizim için ölürken, “Tamamlandı” dedi (Yuhanna 19:30). “Tamamlandı" olarak tercüme edilen Grekçe kelime, iptal edilen borç senetlerinin üzerine yazılmıştır. “Tam olarak ödendi” anlamına gelir. İsa sonrasında mezardan dirildi, günahı ve ölümü yendi (bkz. 1. Korintliler 15:3-4).

4.“İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir” (Efesliler 2:8-9).

Tanrı'nın en büyük armağanı, bizi Cehennemden kurtaran ve Cennete kabul eden, Kendisiyle yenilenmiş bir ilişkidir (Yuhanna 3:36). Bu armağan bizim işlerimize değil, yalnızca Mesih’in çarmıhta bize gösterdiği lütfa dayanır (bkz. Titus 3:5). Tanrı’ya götüren tek yol O’dur. Şöyle demiştir; İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben'im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez” (Yuhanna 14:6).

5.“İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın” (Romalılar 10:9).

Tanrı’yla iyi olmak için, günahlı yüreklerimizi ve eylemlerimizi kabul etmeli ve Tanrı’nın bağışlamasını istemeliyiz. Eğer bunu yaparsak, merhametle tam bir bağışlanma vaat eder. “Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır” (1. Yuhanna 1:9). O zaman dirilmiş olan İsa'nın Rabbimiz olduğunu başkalarına da bildirmeliyiz.

6.“Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir” (Yuhanna 5:24).

Arzu ettiğimiz bu yaşam bize Mesih’te bir bedel karşılığı olmadan sunulur. O’nun vaadine inanabilir, bizi kurtarması için O’nu çağırabiliriz ve kendimizi alçaltarak O’nun sonsuz yaşam armağanını kabul edebiliriz: “Rab'bi adıyla çağıran herkes kurtulacak” (Romalılar 10:13). Tanrı’nın Kutsal Ruh’u içimizde yaşar ve O’na itaat etmemiz için bize yardım eder (bkz. 2. Timoteos 1:14).

Müjde’ye “mutluluğun iyi haberi” denir (Yeşaya 52:7). İsa şöyle demiştir, “Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim” (Yuhanna 10:10). Tanrı bize Mesih'te arzuladığımız yaşam ile mutluluğu sunar ve sonsuza dek tadını çıkarmamızı ister. Burada İsa'ya olan imanınızı onaylamanıza yardımcı olabilecek bir dua bulabilirsiniz. Bu sözleri söylemenin sihirli bir tarafı yoktur, ancak yüreğinizden geçenleri Tanrı'ya içtenlikle ifade etmenize yardımcı olabilir:

Tanrım, Oğlun İsa'yı tüm günahlarımın bedelini ödemek üzere çarmıhta ölmesi için gönderdiğine iman ediyorum. İsa'nın ölümden dirilişi sayesinde günahı ve ölümü yendiğine iman ediyorum. Bunlardan herhangi birine inanmakta zorlandığım takdirde, imansızlığımın üstesinden gelmek için yüreğimde ve zihnimde çalışmanı istiyorum. Kutsal Kitap’ın, yani Senin söylediklerine, İsa'nın, beni günahtan ve ölümden kurtarmak ve Baba'ya kavuşturmak için gelmiş olan hem Tanrı hem insan olduğuna iman etmem için bana yardım et.

Bencilliğim de dahil olmak üzere günahlarım için özür diliyor ve tövbe etmek istiyorum. Günahlarımı itiraf ediyorum, henüz hepsinin farkında olmadığımı biliyorum ama senden beni daha bilinçli hale getirmeni istiyorum. Senin gücünle yanlış yapmaktan vazgeçmek ve yaşamımın seni hoşnut etmeyen her parçasından, sadece davranışlarımdan değil, tavırlarımdan da vazgeçmek istiyorum. Yeni bir insan olmanın ve yeni bir yaşam sürmenin sevincini yaşamak istiyorum. Kendimi sana teslim ediyorum.

Bağışlamanı şükranla kabul ediyor ve senden Kurtarıcım, Rabbim ve Kralım olmanı istiyorum. Lütfen ilerlememi sağla ve yeni bir yaşam sürmem için beni güçlendir. Beni sevginle doldur. Senin beni sevdiğin ve bağışladığın gibi başkalarını seven ve bağışlayan, değişmiş bir insan olarak nasıl yaşayacağımı Sözünden ve öğrencilerinden öğrenmeme yardım et. Teşekkür ederim.

Tüm bunları İsa’nın ismiyle istiyorum. Amin.

Mesih’i Kurtarıcınız olarak kabul ettikten sonra, yapmanız gereken en önemli şeylerden biri, kilise denilen Hristiyan ailesinin bir parçası olmaktır. İyi bir kilise Tanrı’nın Söz’ünü öğretir; sevgi, yardım ve destek sağlar. İsa hakkında daha fazla sorunuz varsa, cevapları orada bulabilirsiniz. Tanrı’nın Söz’ünü bilen ve İsa’yla olan ilişkinizde büyümeniz için size yardım edebilecek olan insanları arayın! Kutsal Kitap okuyun, dua edin, imanınızı paylaşın ve Tanrı'nın topluluğuyla düzenli olarak bir araya gelin. “Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve O'nu tanımakta ilerleyin” (2. Petrus 3:18).

 

Our Problem, God’s Solution

The problem of how we could possibly be reconciled with a God who hates evil is the greatest problem of history. Before we can see God in Heaven, something must radically change. This calls for no less than the greatest solution ever devised.

Here is what we need to know:

1. “God created mankind in his own image...God saw all that he had made, and it was very good” (Genesis 1:2731).

God made human beings with personal and relational qualities like His own (Genesis 1:26) and desired to have a delightful relationship with them. But something went terribly wrong. When Adam and Eve chose to follow Satan’s advice in the Garden of Eden (Genesis 3), sin poisoned the world and now we are all born with the desire to do things our own way, not God’s.

2. "For all have sinned, and come short of the glory of God" (Romans 3:23).

Our sins against a good and holy God have distanced us from Him (see Isaiah 59:2). God “cannot tolerate wrongdoing” (Habakkuk 1:13). Through sin we forfeit a relationship with God, and along with it our happiness.  The result of all this is death. Spiritual death is separation from God in a very real place called Hell. Physical death marks the end of our opportunity to enter into a relationship with God and avoid eternal condemnation (Hebrews 9:27).

3. “The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord” (Romans 6:23).

There is absolutely nothing we can do to restore ourselves to God. He is holy, we are not. In fact, He says even our good deeds are like filthy rags (see Isaiah 64:6). But God loved us so much He sent us His Son Jesus, fully God and fully man, to deliver us from death and give us life (John 3:16).  "God demonstrates His own love toward us…while we were still sinners, Christ died for us" (Romans 5:8).

Jesus went to the cross to pay the price for our sins. He did for us what we couldn’t do for ourselves. When Jesus died for us, He said, “It is finished” (John 19:30). The Greek word translated “it is finished” was written across certificates of debt when they were canceled. It meant “paid in full.” Jesus then rose from the grave, conquering sin and death (see 1 Corinthians 15:3-4).

4. “For it is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast” (Ephesians 2:8-9).

God’s greatest gift is a restored relationship with Himself, delivering us from Hell and granting us entry into Heaven (John 3:36). This gift depends not on our merit but solely on Christ’s work of grace for us on the cross (see Titus 3:5). He is the one and only way to God. He said, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me” (John 14:6).

5. “If you confess with your mouth Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved" (Romans 10:9).

To be right with God, we must admit our sinful hearts and actions, and ask God’s forgiveness. If we do, He graciously promises full forgiveness: “If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness” (1 John 1:9). Then we are to affirm to others that the resurrected Jesus is our Lord.

6. "Whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life and will not be condemned; he has crossed over from death to life” (John 5:24).

The life we long for is freely offered to us in Christ. We can believe His promise and call on Him to save us, humbly accepting His gift of eternal life: “Everyone who calls on the name of the Lord will be saved” (Romans 10:13). God’s Holy Spirit indwells us and helps us obey Him (see 2 Timothy 1:14). 

The gospel is called the “good news of happiness” (Isaiah 52:7). Jesus said, “I have come that they may have life, and have it to the full” (John 10:10). God offers us in Christ the life and happiness we crave and He wants us to enjoy foreverHere’s a prayer that may help you affirm your faith in Jesus. There’s no magic in just saying the words, but they may help you genuinely express to God what’s in your heart:

God, I believe you sent your Son Jesus to die on the cross to pay the price for all my sins. I believe Jesus conquered sin and death through His resurrection from the dead. To the degree I find any of this difficult to believe, I ask that you work in my heart and mind to overcome my unbelief. Help me to trust what the Bible says—that you, Jesus, are the God-man who came to rescue me from sin and death and to restore me to the Father.

I am sorry for and want to repent of my sins, including my self-centeredness. I confess my sins, realizing I’m not yet aware of all of them, but I ask you to make me more aware. With your strength I want to turn away from doing wrong, and give up every part of my life that doesn’t please you—not just my actions but my attitudes. I want to experience the joy of being a new person and living a new life. I surrender myself to you.

I gratefully receive your forgiveness and ask you to be my Savior and Lord and King. Please come to indwell me and empower me to live a new life. Fill me with your love. Help me to learn from your Word and your followers how to live as a transformed person who loves and forgives others as you love and forgive me. Thank you.

I ask all these things in the name of Jesus. Amen.

Once you’ve accepted Christ as your Savior, one of the most important things you need to do is become part of a family of Christians called a church.  A good church will teach God’s Word and provide love, help, and support. If you have further questions about Jesus, you can find answers there. Seek out people who know God’s Word and can help you grow in your relationship with Jesus! Read the Bible, pray, share your faith, and gather regularly with God’s people. “Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ” (2 Peter 3:18).

 

Photo: Unsplash

Randy Alcorn (@randyalcorn) is the author of over sixty books and the founder and director of Eternal Perspective Ministries

Topics