Gelecekteki En İyi Hayatımız: Yeni Dünya, Ebedi Evimiz (Our Best Life Yet to Come: The New Earth, Our Eternal Home)

Mars’ta beş yıl sürecek bir göreve hazırlanan NASA ekibinin bir parçası olduğunuzu düşünün. Yoğun bir eğitim döneminden sonra sonunda kalkış tarihi yaklaşır. Roket kalkışa geçtiğinde, astronot arkadaşlarınızdan biri “Mars hakkında ne biliyorsun?” diye sorar.

Omuzlarınızı silkip şöyle dediğinizi hayal edin, “Hiçbir şey. Bu konuda hiç konuşmadık. Sanırım oraya gittiğimizde öğreneceğiz.” Böyle bir şey mümkün değildir, öyle değil mi? Eğitiminizin son varış noktanızla ilgili kapsamlı bir çalışma ve hazırlık içermemiş olması mümkün değildir. Ancak dünyadaki seminerlerde, İncil okullarında ve kiliselerde son varış noktamız olan Yeni Gökyüzü ve Yeni Dünya ile ilgili çok az öğreti vardır. Bize Cennete nasıl gideceğimiz ve Cehennemden çok daha iyi bir yer olduğu söylenmiştir ama Cennetin kendisi hakkında oldukça az şey öğretilir.

Şimdiki Cennet ile Ebedi Cennet Farklı mıdır?

Elçi Pavlus ölümden sonra ne olacağını bilmemizin hayati önem taşıdığını düşünüyordu: “Kardeşler, umudu olmayan öbür insanlar gibi kederlenmemeniz için, gözlerini yaşama kapamış olanlar konusunda bilgisiz kalmanızı istemiyoruz” (1. Selanikliler 4:13).

İnsanlar genelde “Cenneti” Hristiyanların öldüklerinde gittiği yer olarak bilir. Ancak bu Kutsal Kitap'taki önemli farkları anlamamızı engeller. Daha iyi bir tanım, Cennetin Tanrı'nın merkez konutu, evreni yönettiği tahtının bulunduğu yer olduğunu açıklar.

Şimdiki Cennetin yeri tam olarak bilinmese de gelecekteki Cennetin Tanrı'nın halkıyla birlikte yaşamak üzere yeryüzüne ineceği Yeni Dünya'da yer alacağı söylenmektedir (Vahiy 21:3). Şimdiki Cennet, imanlıların Dünya'daki geçmiş yaşamları ile Yeni Dünya'daki gelecek diriliş yaşamları arasındaki bir geçiş yeridir.

Öldüğümüzde gideceğimiz cennetteki yaşam, yeryüzünde lanet altında olmaktan ve Tanrı'nın huzurundan uzak olmaktan “çok daha iyidir” (Filipililer 1:23). Her ne kadar harika bir yer olacak olsa da, şimdiki cennet bizim için yaratılmış olan, Tanrı'nın sonsuza dek yaşamamız için yeniden şekillendirmeyi vaat ettiği yer değildir. Tanrı'nın çocukları yeniden dirilmiş bir dünyada, yeniden dirilmiş varlıklar olarak yaşayacaklardır.

Vahiy 21:1 şöyle der; “Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı.” Cennetin değişmeyeceği varsayımını bıraktığımız an, her şey anlamlı gelecektir. Tanrı değişmez, O değiştirilemez. Fakat Tanrı Cennetin değişeceğini açıkça söyler. Nihayetinde Yeni Dünya’ya taşınacaktır.

Yeni Dünya ve Oradaki Yaşam Nasıl Olacaktır?

Efesliler 1:10 şöyle der, “Zaman dolunca gerçekleştireceği bu tasarıya göre, yerdeki ve gökteki her şeyi Mesih'te birleştirecek.” Tıpkı Tanrı ve insanın İsa’da sonsuza dek birleşecek olması gibi, yeni fiziksel evrende de dirilmiş insanlar olarak yaşayacağımız cennet ve Dünya sonsuza dek birleşecektir.

Tanrı bizimle birlikte Yeni Dünya’da yaşayacak. Bu, Cennetteki ve Dünyadaki her şeyi bir araya getirecektir. “Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim: İşte, Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O'nun halkı olacaklar, Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak” (Vahiy 21:3). Tüm sevincin ve mutluluğun kaynağı olan Rabbimiz İsa ile yaşayıp, hüküm sürüp hizmet edeceğiz.

Dirilmiş bir dünyada, dirilmiş bedenlerde, dirilmiş dostluklar içinde olmak, dirilmiş İsa'yla birlikte dirilmiş bir kültürün tadını çıkarmak; asıl kutlama işte bu olacak! Herkes Tanrı’nın onları asıl yarattığı kişi olacak ve hiçbirimiz bir daha asla acı çekmeyeceğiz ya da ölmeyeceğiz.

İnsanoğlu yeryüzünde Tanrı'nın yüceliği için yaşamak üzere tasarlanmıştır. Mesih'in beden alması, ölümü ve dirilişi yenilenmiş bir dünyada yenilenmiş bir insanlığı güvence altına almıştır.

Ebedi Cennet hakkındaki genel bir yanlış anlama, onun alışılmadık olacağıdır. Ancak bunun gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Cennette yeni bedenlere sahip olacağımızı ve Yeni Dünya'da yaşayacağımızı duyduğumuzda, yeni kelimesini şu şekilde tanımlamamız gerekir: bildiğimiz bedenlerimizin, bildiğimiz dünyanın ve bildiğimiz ilişkilerimizin yenilenmiş ve mükemmelleştirilmiş bir versiyonu.

Ebedi Evimize Duyduğumuz Özlem Bizi Şu Anda Nasıl Etkiliyor?

Petrus, “doğruluğun barınacağı yeni gökleri, yeni yeryüzünü bekliyoruz” dedikten hemen sonra şunu ekler, “Bunun için, sevgili kardeşlerim, mademki bunları bekliyorsunuz, Tanrı'nın önünde lekesiz, kusursuz ve barış içinde olmaya gayret edin” (2. Petrus 3:13-14).

Yeni bir dünyada yeniden dirilmiş insanlar olarak sonsuza dek yaşayacağımızı bilmek, bireysel kutsallık seçimlerimiz de dahil olmak üzere bugün yaptığımız seçimlerin ve başkalarına karşı davranışlarımızın sonsuzlukta kalıcı bir iz bırakacağını anlamamıza yardımcı olur. Tanrı bizi izliyor. Bizi takip ediyor. İsa, O'nun adıyla ihtiyaç sahiplerine verdiğimiz her bir bardak soğuk su dahil olmak üzere, O'na olan sadakatimizi cennette ödüllendireceğini söylemiştir (bkz. Markos 9:41).

Dünyadaki hayat, tek hayatımız olduğu için değil ama aslında öyle olmadığı için önemlidir, çünkü yenilenmiş bir dünyada sonu olmadan devam edecek bir hayatın başlangıcıdır. Tanrı'nın geleceğimiz hakkında söyledikleri, geçmişimizi anlamamızı ve bugünümüzde O'na hizmet etmemizi sağlar.

Bir takıma koçluk etmek olsun, gençlere danışmanlık vermek olsun, dul birinin çimlerini biçmek olsun, ırklar arası uzlaşma için çalışmak olsun, kısa vadeli hizmet gezilerine katılmak olsun veya gelirinizin büyük bir kısmını hizmetlere veya şehir içi çalışmalara vermek olsun, eğer bunu Mesih’in gücüyle yapıyorsanız, şu anda var olan ve acı dolu bu dünyaya, gelmek üzere olan yeni dünyanın bir ön tadımını getiriyorsunuz demektir.

İki boyut olan, Yeni Cennet ve Yeni Dünya’nın, bölünmez ve bir gün bir araya getirilecek olan Mesih'in ebedi egemenliği altındaki vatandaşları olduğumuz gerçeğini unutmamamız gerekir. Bu Yeni Dünya’da Tanrı'nın lütfuyla bu Dünyada yaratmayı başardığımız farklılığa tatmin ve minnetle bakacağız.

Günümüzdeki bakış açımız, Tanrı'nın çocuklarının dirileceği gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Bu, asla zirvelerimizi geçemeyeceğimiz anlamına gelir. En iyisi henüz gelmedi! Ölmeden önce yapılacaklar listesi yapmaya gerek yok, çünkü Yeni Cennet'te ve Yeni Dünya'da bizi bekleyen maceralar bu yaşamın en büyük heyecanlarını fazlasıyla aşacak. Tam da “bundan daha iyisi olamaz” diye düşündüğümüz anda… çok daha iyisi olacak.

 

Our Best Life Yet to Come: The New Earth, Our Eternal Home

Imagine you’re part of a NASA team preparing for a five-year mission to Mars. After a period of extensive training, the launch date finally arrives. As the rocket lifts off, one of your fellow astronauts asks, “What do you know about Mars?”

Envision shrugging your shoulders and saying, “Nothing. We never talked about it. I guess we’ll find out when we get there.” It’s unthinkable, isn’t it? It’s inconceivable that your training wouldn’t have included extensive study of and preparation for your ultimate destination. Yet in seminaries, Bible schools, and churches around the world, there's very little teaching about our ultimate destination: the New Heavens and New Earth. We’re told how to get to Heaven, and that it’s a better destination than Hell, but we’re taught remarkably little about Heaven itself.

Are the Present Heaven and the Eternal Heaven Different?

The apostle Paul considered it vital for us to know what happens when we die: “Dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to the believers who have died” (1 Thessalonians 4:13, NLT).

People usually think of “Heaven” as the place Christians go when they die. But this keeps us from understanding important biblical distinctions. A better definition explains that Heaven is God’s central dwelling place, the location of his throne from where he rules the universe.

The exact location of the present Heaven is unknown, but we’re told the future Heaven will be located on the New Earth, where God will come down to live with his people (Revelation 21:3). The present Heaven is a place of transition between believers’ past lives on Earth and future resurrection lives on the New Earth.

Life in the Heaven we go to when we die is “far better” than living here on Earth under the Curse, away from the direct presence of God (Philippians 1:23). But although it will be a wonderful place, the present Heaven is not the place we’re made for, the place God promises to refashion for us to live in forever. God’s children are destined for life as resurrected beings on a resurrected Earth.

Revelation 21:1 says, “Then I saw a new heaven and a new earth, for the old heaven and the old earth had disappeared.” Once we abandon our assumption that Heaven cannot change, it all makes sense. God doesn’t change; he’s immutable. But God clearly says that Heaven will change. It will eventually be relocated to the New Earth.

What Will the New Earth and Life There Be Like?

Ephesians 1:10 says that God’s plan is “to unite all things in him, things in heaven and things on earth.” Just as God and man will be forever united in Jesus, so Heaven and Earth will forever be united in the new physical universe, where we’ll live as resurrected people.

God will live with us on the New Earth. That will bring all things in Heaven and on Earth together. “And I heard a loud voice from the throne saying, ‘Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God’” (Revelation 21:3). We’ll live and rule and serve with our Lord Jesus, the source of all joy and happiness.

To be in resurrected bodies on a resurrected Earth in resurrected friendships, enjoying a resurrected culture with the resurrected Jesus—now that will be the ultimate party! Everybody will be who God made them to be—and none of us will ever suffer or die again.

Mankind was designed to live on the Earth to God’s glory. That’s exactly what Christ’s incarnation, death and resurrection secured—a renewed humanity upon a renewed Earth.

A common misunderstanding about the eternal Heaven is that it will be unfamiliar. But that couldn’t be further from the truth. When we hear that in Heaven we’ll have new bodies and live on a New Earth, this is how we should understand the word new—a restored and perfected version of our familiar bodies and our familiar Earth and our familiar relationships.

How Does Longing for Our Eternal Home Affect Us Now?

After saying “we are looking forward to a New Heaven and a New Earth, the home of righteousness,” Peter immediately adds, “So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless and at peace with him” (2 Pet. 3:13-14).

Knowing we’ll live forever as resurrected people on a New Earth helps us realize that the choices we make today, including choices of personal holiness—and how we act toward others—will make an indelible mark on eternity. God is watching. He’s keeping track. Jesus said that in Heaven He’ll reward us for acts of faithfulness to Him, right down to every cup of cold water we’ve given to the needy in His name (see Mark 9:41).

Life on Earth matters, not because it’s the only life we have, but precisely because it isn’t—it’s the beginning of a life that will continue without end on a renewed Earth. What God says about our future enables us to interpret our past and serve Him in our present.

Whether it’s coaching a team, mentoring young people, mowing a widow’s lawn, standing up for unborn children, working for racial reconciliation, going on short-term missions trips, or giving a large portion of your income to missions or inner-city work—If you’re doing it through Christ’s power you’re bringing a foretaste of the coming New Earth to this current, hurting Earth.

We shouldn’t forget the compelling reality that we’re citizens of two realms, which will one day be consolidated into one—a New Heaven and a New Earth, indivisible and under the eternal rule of Christ. On that Earth, we’ll look back with satisfaction and gratitude at the difference, by God’s grace, we were able to make on this Earth.

Our perspective today is informed by the reality that resurrection awaits God’s children. This means we’ll never pass our peaks. The best is yet to come! No need for bucket lists, because the adventures awaiting us in the New Heavens and on the New Earth will far exceed the greatest thrills of this life. Right when we think “it can’t get any better than this”…it will.

For more answers to questions about eternity, see Randy’s book Everything You Always Wanted to Know About Heaven as well as his comprehensive book Heaven and devotional 50 Days of Heaven.  

 

Photo: Unsplash

Randy Alcorn (@randyalcorn) is the author of over sixty books and the founder and director of Eternal Perspective Ministries