Cuộc Sống Tốt Đẹp Nhất Sắp Đến: Trái Đất Mới, Nhà Đời Đời Của Chúng Ta (Our Best Life Yet to Come: The New Earth, Our Eternal Home)

Hãy tưởng tượng bạn là thành viên của nhóm NASA đang chuẩn bị cho sứ mệnh kéo dài năm năm tới Sao Hỏa. Sau một thời gian đào tạo chuyên sâu, ngày phóng tàu cuối cùng cũng đến. Khi tên lửa cất lên, một trong những phi hành gia đồng nghiệp của bạn hỏi: “Bạn biết gì về Sao Hỏa?”

Hãy tưởng tượng bạn nhún vai và nói: “Không có gì. Chúng ta chưa bao giờ nói về nó. Tôi đoán chúng ta sẽ biết khi đến đó.” Thật là khó tin phải không? Không thể tưởng tượng được rằng quá trình đào tạo của bạn lại không bao gồm việc nghiên cứu sâu rộng và chuẩn bị cho đích đến cuối cùng. Tuy nhiên, trong các chủng viện, các trường Kinh Thánh, và những hội thánh trên khắp thế giới, có rất ít điều được dạy về đích đến cuối cùng của chúng ta: Trời Mới và Đất Mới. Chúng ta được dạy cách lên Thiên đàng, và đó là điểm đến tốt hơn Địa ngục, nhưng chúng ta được dạy rất ít về Thiên đàng.

Thiên Đàng Hiện Tại Và Thiên Đàng Đời Đời Có Khác Nhau Không?

Sứ đồ Phao-lô coi điều quan trọng là chúng ta phải biết điều gì xảy ra khi mình qua đời: “Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13).

Người ta thường nghĩ “Thiên đàng” là nơi các tín đồ Đấng Christ sẽ đến khi họ qua đời. Nhưng điều này khiến chúng ta không hiểu được những khác biệt quan trọng trong Kinh Thánh. Một định nghĩa hay hơn giải thích rằng Thiên đàng là nơi ngự trung tâm của Đức Chúa Trời, là vị trí đặt ngai của Ngài, nơi Ngài cai trị vũ trụ.

Vị trí chính xác của Thiên đàng hiện tại vẫn chưa được biết, nhưng chúng ta được cho biết Thiên đàng trong tương lai sẽ nằm trên Trái đất Mới, nơi Đức Chúa Trời sẽ xuống sống với con dân Ngài (Khải Huyền 21:3). Thiên đàng hiện tại là nơi chuyển tiếp giữa đời sống quá khứ của các tín đồ trên Trái đất và đời sống phục sinh trong tương lai trên Trái đất Mới.

Cuộc sống trên Thiên đàng mà chúng ta hướng tới khi qua đời thì “tốt hơn nhiều” so với việc sống ở đây trên Trái đất bị Rủa sả, cách xa sự hiện diện trực tiếp của Đức Chúa Trời (Phi-líp 1:23). Mặc dù đó sẽ là một nơi tuyệt vời, nhưng Thiên đàng hiện tại không phải là nơi mà vì nó chúng ta được tạo nên, nhưng là nơi mà Ngài hứa sẽ đổi mới để chúng ta sống mãi mãi. Con dân của Đức Chúa Trời được định sẵn để sống như những sinh vật được phục sinh trên Trái đất phục sinh.

Khải Huyền 21:1 nói: “Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất.” Một khi chúng ta từ bỏ giả định rằng Thiên đàng không thể thay đổi thì tất cả đều hợp lý. Đức Chúa Trời không thay đổi; Ngài bất biến. Nhưng Đức Chúa Trời phán rõ ràng rằng Thiên đàng sẽ thay đổi. Cuối cùng nó sẽ được chuyển đến Trái đất Mới.

 Trái Đất Mới Và Sự Sống ở Đó Sẽ Như Thế Nào?

Ê-phê-sô 1:10 nói rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời là “hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất.” Giống như Đức Chúa Trời và con người sẽ mãi mãi hiệp nhất trong Đức Chúa Giê-xu, Trời và Đất cũng sẽ mãi mãi hiệp nhất trong vũ trụ vật chất mới, nơi chúng ta sẽ sống như những người phục sinh.

Đức Chúa Trời sẽ sống với chúng ta trên Trái đất Mới. Điều đó sẽ hiệp tất cả mọi thứ trên Thiên đàng và trên Trái đất lại với nhau. “Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng: ‘Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng’” (Khải Huyền 21:3). Chúng ta sẽ sống, cai trị, và phục vụ với Đức Chúa Giê-xu, nguồn gốc của mọi niềm vui và hạnh phúc.

Được ở trong những thân thể phục sinh trên Trái đất phục sinh trong tình bạn được phục sinh, tận hưởng nền văn hóa phục sinh với Đức Chúa Giê-xu phục sinh—bây giờ đó sẽ là bữa tiệc cuối cùng! Mọi người sẽ trở thành con người mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng họ trở thành—và không ai trong chúng ta sẽ phải chịu đau khổ hay chết chóc nữa.

Nhân loại được tạo dựng để sống trên Trái đất vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đó chính xác là những gì mà sự nhập thể, sự chết và sự phục sinh của Đấng Christ đảm bảo—một nhân loại được đổi mới trên một Trái đất được đổi mới.

Một sự hiểu lầm phổ biến về Thiên đàng đời đời là nó sẽ xa lạ. Nhưng điều đó không đúng. Khi chúng ta nghe rằng trên Thiên đàng, chúng ta sẽ có những cơ thể mới và sống trên Trái đất Mới, đây là cách chúng ta nên hiểu từ ngữ mới—một phiên bản được phục hồi và hoàn thiện của cơ thể quen thuộc, Trái đất quen thuộc, và các mối quan hệ quen thuộc của chúng ta.

Niềm Khao Khát Về Nhà Đời Đời Ảnh Hưởng Đến Chúng Ta Bây Giờ Như Thế Nào?

Sau khi nói “chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công bình ăn ở,” Phi-e-rơ ngay lập tức nói thêm: “Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó, thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vít, chẳng chỗ trách được” (II Phi-e-rơ 3:13-14).

Việc biết rằng chúng ta sẽ sống mãi mãi với tư cách là những người được phục sinh trên Trái đất Mới giúp chúng ta nhận ra rằng các sự lựa chọn mà chúng ta quyết định ngày nay, kể cả những lựa chọn về sự thánh khiết cá nhân—và cách chúng ta hành động đối với người khác—sẽ tạo nên một dấu ấn không thể xóa nhòa trong cõi đời đời. Đức Chúa Trời đang quan sát. Ngài đang theo dõi. Đức Chúa Giê-xu phán rằng trên Thiên đàng, Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta vì những hành động trung tín với Ngài, đến từng ly nước lạnh mà chúng ta nhân danh Ngài trao cho người túng thiếu (xem Mác 9:41).

Sự sống trên Trái đất quan trọng, không phải vì đó là sự sống duy nhất mà chúng ta có, nhưng chính xác là vì nó không phải vậy—nó là sự khởi đầu của một sự sống sẽ tiếp tục không ngừng trên một Trái đất được đổi mới. Những gì Đức Chúa Trời phán về tương lai của chúng ta cho phép chúng ta giải thích quá khứ và phục sự Ngài trong hiện tại.

Cho dù đó là việc huấn luyện một đội ngũ, cố vấn cho những người trẻ tuổi, cắt cỏ cho một góa phụ, bảo vệ những đứa trẻ chưa chào đời, làm việc để hòa giải sắc tộc, thực hiện các chuyến đi truyền giáo ngắn hạn, hay dành phần lớn thu nhập của bạn cho các hoạt động truyền giáo hoặc công việc nội thành—Nếu làm điều đó thông qua quyền năng của Đấng Christ, bạn đang mang đến hương vị báo trước về Trái đất Mới sắp đến cho Trái đất hiện tại, đang bị tổn thương.

Chúng ta không nên quên một thực tế thuyết phục rằng chúng ta là công dân của hai lãnh địa, mà một ngày nào đó sẽ được hợp nhất thành một—Trời Mới và Đất Mới, không thể phân chia và ở dưới sự cai trị đời đời của Đấng Christ. Trên Trái đất đó, chúng ta sẽ nhìn lại với sự mãn nguyện và biết ơn về sự khác biệt mà nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta đã có thể tạo ra trên Trái đất này.

Quan điểm của chúng ta ngày nay dựa trên thực tế rằng sự phục sinh đang chờ đợi con cái của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ đi quá những đỉnh điểm của mình. Điều tốt nhất vẫn chưa đến! Không cần danh sách những điều muốn làm, bởi vì những cuộc phiêu lưu đang chờ đợi chúng ta ở Trời mới và trên Trái đất Mới sẽ vượt xa những cảm giác hồi hộp nhất của cuộc đời này. Ngay khi chúng ta nghĩ “không thể nào tốt hơn thế này được”… thì nó sẽ tốt hơn.

 

Our Best Life Yet to Come: The New Earth, Our Eternal Home

Imagine you’re part of a NASA team preparing for a five-year mission to Mars. After a period of extensive training, the launch date finally arrives. As the rocket lifts off, one of your fellow astronauts asks, “What do you know about Mars?”

Envision shrugging your shoulders and saying, “Nothing. We never talked about it. I guess we’ll find out when we get there.” It’s unthinkable, isn’t it? It’s inconceivable that your training wouldn’t have included extensive study of and preparation for your ultimate destination. Yet in seminaries, Bible schools, and churches around the world, there's very little teaching about our ultimate destination: the New Heavens and New Earth. We’re told how to get to Heaven, and that it’s a better destination than Hell, but we’re taught remarkably little about Heaven itself.

Are the Present Heaven and the Eternal Heaven Different?

The apostle Paul considered it vital for us to know what happens when we die: “Dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to the believers who have died” (1 Thessalonians 4:13, NLT).

People usually think of “Heaven” as the place Christians go when they die. But this keeps us from understanding important biblical distinctions. A better definition explains that Heaven is God’s central dwelling place, the location of his throne from where he rules the universe.

The exact location of the present Heaven is unknown, but we’re told the future Heaven will be located on the New Earth, where God will come down to live with his people (Revelation 21:3). The present Heaven is a place of transition between believers’ past lives on Earth and future resurrection lives on the New Earth.

Life in the Heaven we go to when we die is “far better” than living here on Earth under the Curse, away from the direct presence of God (Philippians 1:23). But although it will be a wonderful place, the present Heaven is not the place we’re made for, the place God promises to refashion for us to live in forever. God’s children are destined for life as resurrected beings on a resurrected Earth.

Revelation 21:1 says, “Then I saw a new heaven and a new earth, for the old heaven and the old earth had disappeared.” Once we abandon our assumption that Heaven cannot change, it all makes sense. God doesn’t change; he’s immutable. But God clearly says that Heaven will change. It will eventually be relocated to the New Earth.

What Will the New Earth and Life There Be Like?

Ephesians 1:10 says that God’s plan is “to unite all things in him, things in heaven and things on earth.” Just as God and man will be forever united in Jesus, so Heaven and Earth will forever be united in the new physical universe, where we’ll live as resurrected people.

God will live with us on the New Earth. That will bring all things in Heaven and on Earth together. “And I heard a loud voice from the throne saying, ‘Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God’” (Revelation 21:3). We’ll live and rule and serve with our Lord Jesus, the source of all joy and happiness.

To be in resurrected bodies on a resurrected Earth in resurrected friendships, enjoying a resurrected culture with the resurrected Jesus—now that will be the ultimate party! Everybody will be who God made them to be—and none of us will ever suffer or die again.

Mankind was designed to live on the Earth to God’s glory. That’s exactly what Christ’s incarnation, death and resurrection secured—a renewed humanity upon a renewed Earth.

A common misunderstanding about the eternal Heaven is that it will be unfamiliar. But that couldn’t be further from the truth. When we hear that in Heaven we’ll have new bodies and live on a New Earth, this is how we should understand the word new—a restored and perfected version of our familiar bodies and our familiar Earth and our familiar relationships.

How Does Longing for Our Eternal Home Affect Us Now?

After saying “we are looking forward to a New Heaven and a New Earth, the home of righteousness,” Peter immediately adds, “So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless and at peace with him” (2 Pet. 3:13-14).

Knowing we’ll live forever as resurrected people on a New Earth helps us realize that the choices we make today, including choices of personal holiness—and how we act toward others—will make an indelible mark on eternity. God is watching. He’s keeping track. Jesus said that in Heaven He’ll reward us for acts of faithfulness to Him, right down to every cup of cold water we’ve given to the needy in His name (see Mark 9:41).

Life on Earth matters, not because it’s the only life we have, but precisely because it isn’t—it’s the beginning of a life that will continue without end on a renewed Earth. What God says about our future enables us to interpret our past and serve Him in our present.

Whether it’s coaching a team, mentoring young people, mowing a widow’s lawn, standing up for unborn children, working for racial reconciliation, going on short-term missions trips, or giving a large portion of your income to missions or inner-city work—If you’re doing it through Christ’s power you’re bringing a foretaste of the coming New Earth to this current, hurting Earth.

We shouldn’t forget the compelling reality that we’re citizens of two realms, which will one day be consolidated into one—a New Heaven and a New Earth, indivisible and under the eternal rule of Christ. On that Earth, we’ll look back with satisfaction and gratitude at the difference, by God’s grace, we were able to make on this Earth.

Our perspective today is informed by the reality that resurrection awaits God’s children. This means we’ll never pass our peaks. The best is yet to come! No need for bucket lists, because the adventures awaiting us in the New Heavens and on the New Earth will far exceed the greatest thrills of this life. Right when we think “it can’t get any better than this”…it will.

 

Photo: Unsplash

Randy Alcorn (@randyalcorn) is the author of over sixty books and the founder and director of Eternal Perspective Ministries