Xudo sizning stressingizni yaxshilikka ishlatishining besh yo’li (Five Ways God Can Use Your Stress for Great Good)

article - Randy Alcorn
 Isroil xalqi haqida bir necha bor shunday deyilgan: “Lekin boshlariga og’ir kulfat tushganda, ular Isroil xalqining Xudosiga-Egamizga yuz burdilar,Uni izladilar, shunda topdilar” (2-Solnomalar 15:4). Yunus o’zining eng qayg’uli, eng tushkunlikka tushgan onlarida: “Ey Egam, qayg’uli damlarimda Senga qildim iltijo, Iltijolarimni Sen eshitding” (Yunus 2:2) deb aytadi.

Худо сизнинг стрессингизни яхшиликка ишлатишининг беш йўли (Five Ways God Can Use Your Stress for Great Good)

article - Randy Alcorn
сроил халқи ҳақида бир неча бор шундай дейилган: “Лекин бошларига оғир кулфат тушганда, улар Исроил халқининг Худосига-Эгамизга юз бурдилар,Уни изладилар, шунда топдилар” (2 Солномалар 15:4). Юнус ўзининг энг қайғули, энг тушкунликка тушган онларида: “Эй Эгам, қайғули дамларимда Сенга қилдим илтижо, Илтижоларимни Сен эшитдинг” (Юнус 2:2) деб айтади. 
Previous Page 1 of 4 Next