Sự Trong Sạch Về Tình Dục: 16 Điều Bạn Cần Biết (Sexual Purity: 16 Things You Need to Know)

article - Randy Alcorn
Tôi đã khai triển tài liệu sau đây và giới thiệu nó với nhiều bạn trẻ cũng như cha mẹ của họ trong nhiều năm. Các con gái tôi, hiện đã lập gia đình, khi còn ở tuổi thiếu niên, tôi đã rèn luyện nhiều hơn trong việc chia sẻ và thảo luận với chúng cũng như với những chàng thanh niên ngỏ lời hẹn hò với chúng. Phần tiếp theo là phiên bản rút gọn của tập tài liệu dài hơn, “Những Nguyên Tắc Cho Sự Trong Sạch Về Tình Dục.”
Previous Page 1 of 13 Next