عزیزان من که در آسمان هستند، چه چیزهایی را تجربه می کنند؟ (What Are My Loved Ones Experiencing in the Present Heaven)

article August 4, 2021
گرچه مقصد نهایی ما آسمان کنونی نیست، اما جای شگفت انگیزی است و قابل درک است که کسانی که عزیزانشان را در مسیح از دست داده‌اند در شگفت هستند که زندگی آن ها در آنجا چگونه است. بر اساس تعالیم کتاب مقدس، ما چندین نکته را می‌دانیم