Биз Масиҳга Эргашишимиз ҳамда Унга Эргашадиган Одамлардан Ўрнак Олишимиз Керак (We’re Not Only to Follow Christ, But Also the Examples of Others Who Do)

article May 12, 2022
Муқаддас Китоб шубҳасиз Масиҳдан (1 Бутрус 2:21) ҳамда Ота Худодан (Эфесликлар 5:1) ўрнак олишимиз кераклигини айтади. Аммо ҳайратланарлиси шуки, Калом атрофимиздаги художўй одамлардан ҳам ўрнак олинглар, Исо Масиҳнинг мадади билан ўшандай одамларнинг намуналарига эргашишга ҳаракат қилинглар, дейди.