عزیزان من که در آسمان هستند، چه چیزهایی را تجربه می کنند؟ (What Are My Loved Ones Experiencing in the Present Heaven)

article - Randy Alcorn
گرچه مقصد نهایی ما آسمان کنونی نیست، اما جای شگفت انگیزی است و قابل درک است که کسانی که عزیزانشان را در مسیح از دست داده‌اند در شگفت هستند که زندگی آن ها در آنجا چگونه است. بر اساس تعالیم کتاب مقدس، ما چندین نکته را می‌دانیم 

آیا می‌توان با وجود سختی ها، در مسیح شاد بود؟ (Is It Possible to Be Happy in Christ Despite Suffering)

article - Randy Alcorn
خدا هیچ گاه تضمین نمی‌کند که زندگی مسیحی آسان و بی دردسر خواهد بود. در واقع او خلاف این را وعده می‌دهد: «براستی، همۀ کسانی که بخواهند در مسیحْ عیسی با دینداری زیست کنند، آزار خواهند دید» (دوم تیموتائوس ۳:۱۲). وقتی با مشکلات بزرگی روبرو می‌شویم نباید تعجب کنیم (اول پطرس ۴:۱۲).

هر چند رومیان ۸ : ۲۸ اغلب نقل قول می شود و حتی ممکن است به درستی برداشت نشود، اما باشد که هرگز از حقایق ارزشمند آن خسته نشویم. (Romans 8:28 May Be Often-Quoted and Even Misused, But May We Never Grow Tired of Its Precious Truth)

article - Randy Alcorn
آیا امکانش هست از یک آیه کتاب مقدس بیش از حد استفاده کرد؟ قطعاً استفاده نادرست از یک آیه و از دست دادن ارزش حقیقی آن در طی این فرآیند، آسان است.

اگر برای بخشش گناهان گذشته با مشکل روبرو هستید، چه می کنید؟ (What If You Struggle to Forgive Yourself for a Past Sin)

article - Randy Alcorn
در طی سالیان گذشته پیام هایی از ایمانداران بسیاری، با این مضمون دریافت کرده ام: «من با بخشیدن خودم نسبت به گناهانی که در گذشته مرتکب شده ام دچار مشکل هستم. از مسیح بارها طلب بخشش کرده ام، اما این موضوع، احساس گناه و شرمی که در وجودم دارم را برطرف نمی کند و نمی توانم بخشش مسیح را دریافت کنم.»

پدرها، فرزندان شما احتیاج دارند که به اندازه کافی، اوقات ارزشمندی با شما داشته باشند. (Dads Your Children Need Both Quality and Quantity Time With You) مولف: رندی آلکرن ۶ ژانویه، ۲۰۲۰

article - Randy Alcorn
گاهی اوقات ایده "داشتن اوقات ارزشمند" راهی برای توجیه به اندازه کافی وقت نگذراندن با کودکان است. پدرها (و بیشتر این موارد در مورد مادران نیز صدق می کند)، اگر در حال حاضر وقت زیادی را با بچه های خود می گذرانید، حتما روی کیفیت آن تمرکز کنید. اما اگر وقت کافی با بچه های خود نمی گذرانید، یا دائماً حواس پرتی هایی شما را به خود مشغول می کند، سعی نکنید با "ارزشمند" نشان داددن زمان اندک خود، آن را جبران کنید. اینکه فقط به اندازه ایی در خانه باشید که "کلام حکمت آمیز" خود را بیان کنید و سپس دوباره خانه را ترک کنید، طبیعی نیست.
Previous Page 1 of 1 Next